TÜRKÇE ENGLISH
 
 

 

Apollon’un Işık Doğudan Yükselir serisinden...
Divan Edebiyatının en büyük şairlerinden Şeyh Galip’in ünlü Eseri “Aşk ve Güzellik
(Hüsn ü Aşk)…

Gölgelerin birbirine düştüğü, Aşk ve Güzellik’in birbirine dönüştüğü bu mesnevi, günümüz dilinde ilk kez manzum olarak sunuluyor. Kenan Sarıalioğlu’nun titiz çabasıyla ortaya konan eser, Aşk’ı Güzellik’te, Güzellik’i Aşk’ta arayanlara…

Araplarda bir kabile yaşardı
Soylu, temiz huylu bir halkı vardı

Erlik defterinin başlığıydılar
Sevgioğulları, boybaşıydılar

Giydikleri sanki temmuz güneşi
İçtikleri bu dünyanın ateşi

Orda herkes bir güzele vurgundur
Kılıç gibi dudağı kan doludur!...

Onlar ki her söze can verirler

Mecnûn da o kabiledendi derler...


 
 
Copyright: APOLLON YAYINCILIK - 2009